Viskas, ką reikėtų žinoti apie tvarumo ataskaitų direktyvą (CSRD)

Atnaujinta: 2024m. sausio 26d.

Įmonių
tvarumo ataskaitų teikimo direktyva (The Corporate Sustainability Reporting Directive, toliau – CSRD) – tai naujas ES teisės aktas, įpareigojantis visas, į direktyvos apimtis patenkančias įmones, reguliariai skelbti ataskaitas apie savo veiklos poveikį aplinkai, žmogui ir socialiniai sričiai. Tai padeda investuotojams, vartotojams, politikos formuotojams ir kitoms suinteresuotosioms šalims įvertinti šių įmonių nefinansinius rezultatus. CSRD Europos Komisija pirmą kartą apibrėžia bendrą nefinansinių duomenų ataskaitų teikimo sistemą.

Atitikti reikės jau greitai: dalis įmonių ataskaitas už 2024 metus turės pateikti jau 2025 m. Tai bus sudėtinga ataskaitas teikiančioms įmonėms, nes duomenų rinkimas ir auditas yra sunkus procesas, reikalaujantis laiko ir išteklių. Jei jūsų įmonė (dar) nėra susipažinusi su šiuo reglamentu ir jums kyla klausimas: „Ar mano įmonei taikoma ši direktyva?” tada laikas tapti šios temos ekspertu ir susipažinti su aktualia informacija.

 

Kas yra Įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyva (CSRD)?

Siekdama pagerinti pinigų srautą tvariai veiklai visoje Europos Sąjungoje, Europos Komisija 2021 m. balandžio 21 d. priėmė plataus užmojo ir išsamų Tvarių finansų paketą. Viena iš siūlomų priemonių pakete yra Įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyva (CSRD).

Įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyva išplečia jau galiojančios Nefinansinės atskaitomybės direktyvos (toliau – NFRD) taikymo sritį ir ataskaitų teikimo reikalavimus, pagal kurią didelės viešojo intereso įmonės jau teikia ataskaitas nuo 2018 m.

Šis naujas teisės aktas pradedamas taikyti, nes aplinkos, socialinių ir valdysenos (ESG) ataskaitų teikimas įgauna pagreitį. Yra kritikos, kad ataskaitose informacija apie įmones yra nepakankama. Pasak Europos Komisijos, „Ataskaitose dažnai nepateikiama informacija, kuri investuotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių nuomone yra svarbi“. Pateiktą informaciją gali būti sunku palyginti su kita įmone, todėl vartotojai dažnai nėra tikri, ar gali ja pasitikėti. Pavyzdžiui, investuotojai turi įvertinti šią informaciją, kad galėtų atsiskaityti pagal SFRD ir nukreipti pinigus tvariai veiklai.

Taikydama naujus reikalavimus, ES sprendžia ataskaitų teikimo kokybės problemą, sukurdama bendrą ataskaitų teikimo sistemą. Be to, CSRD siekiama užtikrinti, kad įmonės teiktų patikimą ir palyginamą tvarumo informaciją, kad investicijos būtų nukreiptos į tvaresnes technologijas ir įmones.

 

NFRD vs CSRD: Esamos ir naujos nefinansinės informacijos atskleidimo direktyų palyginimas

NFRD vs CSRD: Esamos ir naujos nefinansinės informacijos atskleidimo direktyų palyginimas

 

Tvarumo ataskaitos mažoms ir vidutinėms įmonėms

Tikimasi, kad, į sąrašą įtrauktos listinguojamos mažos ir vidutinės įmonės, teiks tik jų dydžiui ir ištekliams proporcingas tvarumo ataskaitas, o kadangi tai yra didelis žingsnis nedidelėms įmonėms, perėjimui gali prireikti ieškoti profesionalių žinių iš išorės partnerių.

Ar įmonėms gali būti taikomos sankcijos, jei jos nesilaiko reikalavimų?

Sankcijų pobūdis ir baudų dydis priklausys nuo skirtingų valstybių narių. 2023 m. gruodžio 6 d. Prancūzija tapo pirmąja ES nare, perkėlusia CSRD į nacionalinę teisę ir užkėlusi gan aukštą kartelę visai Europai. Valstybė narė įveda sankcijas už atskaitomybės įsipareigojimų nesilaikymą: baudos už įvairius pažeidimus gali siekti net 75 000 eurų bei papildomai gali būti skiriama laisvės atėmimo bausmė iki penkerių metų. 

CSRD yra pateikti minimalūs reikalavimai sankcijoms. Valstybės narės gali pritaikyti įvardintas sankcijas arba imtis griežtesnių nuobaudų už nesilaikymą. Šiai dienai Lietuva dar nėra įvardinusi konkrečių sankcijų, tačiau iki 2024 m. liepos 6 d. visos narės turi perkelti CSRD į nacionalinę teisę, tad vėliausiai vasaros vidury jau žinosime, kas gręsia įmonėms bei jų vadovams nesilaikant CSRD.

Pasiruošimas efektyviam įgyvendinimui: ką įmonės turės daryti praktiškai

Atsižvelgiant į direktyvos svarbą ir laikui imlų procesą, būtina, kad įmonės pradėtų ruoštis kuo anksčiau. ETAS (angl. ESRS) standartas buvo priimtas 2023m. Liepos 31d., o spalio mėnesį vykęs balsavimas parlamente, tik patvirtino, kad valstybės narės yra pasiryžusios įsipareigoti siekti tvarumo tikslų.

Įmonės, kurioms taikoma Įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyva, turės atlikti keletą reikšmingų tvarumo informacijos rengimo ir atskleidimo pakeitimų.

  • Atlikti dvejopo reikšmingumo vertinimą

Dvejopo reikšmingumo vertinimas yra kertinis akmuo judant link tvaraus verslo valdymo. Tai yra pirmas žingsnis norint pradėti kurti įmonės tvarumo strategiją ir ruošti ataskaitą pagal ETAS reikalavimus. Plačiau apie šį principą skaitykite mūsų įrašę Viskas, ką reikėtų žinoti apie dvigubo reikšmingumo analizę?

  • Apskaičiuoti įmonės CO2 emisijas

Šalia kitų privalomų atskleidimo reikalavimų, su ETAS ateina prievolė apskaičiuoti ir atskleisti visų trijų sričių išmetamą emisijų kiekį. Itin didelių iššūkių įmonėms kelia 3-iosios srities emisijos, kadangi jos susidaro etapuose, kurių įmonė tiesiogiai nevaldo. Šioje vietoje didelį dėmesį kviečiame skirti efektyviam partnerių įtraukimui ir dalinamės praktiniais patarimais mūsų straipsnyje Teisingas bendravimas su tiekėjais – dar vienas būdas sumažinti CO2 emisijas  

  • Nustatyti tvarumo tikslus ir rodiklius

ETAS apibrėžia nustatytinų tikslų, veiksmų ir rodiklių kokybinę informaciją bei kelia aukštus reikalavimus jog pastarieji būtų pamatuojami, pagrindžiami, efektyvūs. Be to, tiek pažangos vertinimas, tiek pažangos stebėjimo mechanizmai privalės būti atskleidžiami.

  • Surinkti reikiamus duomenis

Duomenų rinkimas yra laikui imliausias procesas, todėl jam itin svarbu pasiruošti įmonės viduje – tolygiai paskirstant resursus tarp tvarumo ataskaitos rengimo ir kitų einamųjų projektų. Į duomenų rinkimą yra įtraukiami beveik visi skyriai, tad nuoseklus reikiamų duomenų kaupimas, saugojimas ir prieinamumas reikšmingai palengvins šį etapą.

Ką naujoji direktyva reikš įmonėms?

Jei jūsų įmonė privalo laikytis CSRD, turite veikti dabar. 2025-ieji yra arčiau nei atrodo. Kad būtų visiškai pasiruošusios, įmonės turėtų pradėti rinkti duomenis jau dabar.

Nelengva laikytis reikalavimų ir suprasti, kokius duomenis reikia rinkti ir kada juos atskleisti. Mes, Planet Positive komanda, džiaugiamės galėdami jums padėti. Susisiekite su mumis.