Viskas, ką reikėtų žinoti apie dvigubo reikšmingumo analizę?

Įsigaliojus Įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyvai (CSRD), Europos tvarumo atskaitomybės standartai (ETAS, angl. ESRS) tapo pamatine tvarumo atskaitomybės sistema. Šis pokytis įvedė dvigubo reikšmingumo sąvoką, dėl kurios verslo pasaulyje kilo tikras sąmyšis. Nepaisant EFRAG pateiktų reikšmingumo vertinimo gairių, vis dar jaučiamas poreikis aiškiau, žingsnis po žingsnio suprasti dvigubo reikšmingumo vertinimo procesą. Siekdami padėti geriau suprasti šį konceptą, pateikiame apžvalgą, kokius pirmuosius žingsnius turėtų žengti įmonės.

Dvigubas reikšmingumas

Tradiciniuose reikšmingumo vertinimuose daugiausia dėmesio buvo kreipiama į išorinių veiksnių daromą poveikį įmonei. Tačiau dvigubas reikšmingumas išplečia šį požiūrį, įnešdamas lygiavertiškumą į tai, kaip įmonė veikia aplinką ir visuomenę (poveikio reikšmingumas) ir kaip šie išorės veiksniai savo ruožtu veikia įmonės finansinę būklę (finansinis reikšmingumas).

 

Poveikio reikšmingumas – tai įmonės poveikis aplinkai ir visuomenei, apimantis ne tik tiesioginį finansinį poveikį, bet ir atsakomybę suinteresuotųjų šalių atžvilgiu, pvz., darbuotojų, bendruomenių ir aplinkos.

Finansinis reikšmingumas – tai aplinkos, socialinių ir valdymo (ESG) veiksnių poveikis įmonės finansiniams rezultatams ir veiklos procesams. Šis aspektas apima ir rizikos, ir galimybių vertinimą.

 

Šis dvilypis vertinimas užtikrina išsamesnį ir labiau subalansuotą įmonės veiklos tvarumą ir užtikrina, kad būtų nustatyti ir pateikti duomenys apie visus svarbius tvarumo klausimus.

 

Nuo ko pradėti?

Pirmas žingsnis: išsamiai susipažinkite su savo verslo kontekstu

Įmonei, pradedančiai rengti tvarumo ataskaitas, svarbiausia atlikti išsamų savo situacijos vertinimą. Šio proceso kompleksiškumas priklausys nuo organizacijos specifikos. Vertėtų išnagrinėti:

 

Verslo modelis: Peržiūrėkite savo įmonės verslo planą, strategiją ir finansines ataskaitas.

Produktų ir paslaugų pėdsakas: Peržiūrėkite siūlomus produktus ir paslaugas, įskaitant jų geografinį pasiskirstymą.

Vertės grandinės dinamika: Įvertinkite visas sąsajas su jūsų verslu, įskaitant tiesioginius ir netiesioginius verslo partnerius bei klientus. 

Visuomenės požiūris: Įvertinkite žiniasklaidos pranešimus, kuriuose atspindėtas jūsų įmonės įvaizdis.

Konkurencinė aplinka: Išnagrinėkite, ką daro kitos jūsų sektoriuje veikiančios įmonės bei sektoriaus lyginamuosius indeksus.

Tvarumo kontekstas: Sekite naujienas apie bendrąsias tvarumo tendencijas ir susijusius mokslinius tyrimus.

Antras žingsnis: poveikio, rizikų ir galimybių nustatymas

Atlikę įmonės analizę, sudarykite išsamų poveikio visuomenei ir aplinkai sąrašą.

Nustatykite riziką ir galimybes, atsirandančias dėl kiekvieno jūsų įmonės daromo poveikio žmonėms ir aplinkai. Tai padės geriau suprasti rizikas ir galimybes, kylančias iš daromo poveikio bei suprasti sąsajas tarp jų. Kritiškai įvertinkite, kaip šie veiksniai gali paveikti jūsų finansinę padėtį.

Nors rizikos veiksniai ir galimybės dažnai kyla iš poveikio, jie ne visada yra tiesiogiai susiję. Todėl labai svarbu išsamiai peržiūrėti sąrašą ir įtraukti į jį rizikas ar galimybes, kurios nėra susijusios su tiesioginiu įmonės poveikiu.

 

Pavyzdžiai

Logistikos įmonė, turinti dyzelinu ir benzinu varomų transporto priemonių parką, daro tiesioginį poveikį aplinkai dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD). Ši aplinkybė kelia finansinę riziką, kaip antai galimas anglies dvideginio išmetimo apmokestinimas ir žala reputacijai. Tačiau ji taip pat suteikia galimybių, pavyzdžiui, įgyti pranašumą viešųjų pirkimų konkursuose modernizuojant transporto priemonių parką.

Gamybos įmonė, kuri specializuojasi pakavimo medžiagų iš perdirbtų atliekų gamyboje, daro teigiamą poveikį aplinkai mažindama atliekų kiekį. Tačiau ji susiduria su rizika, nesusijusia su šiuo poveikiu: kintančios žaliavų kainos daro įtaką įmonės pelningumui.

Trečias žingsnis: prioritetinių temų nustatymas

Kai turėsite išsamų įmonės poveikio, rizikos ir galimybių sąrašą, nustatydami prioritetus atsižvelkite į organizacijos sudėtingumą. Supaprastinkite procesą sujungdami pasikartojančius ar glaudžiai susijusius klausimus. Tokiu atveju dėmesį sutelksite į svarbiausias sritis, kuriomis nedelsiant reikia pasirūpinti.

Ketvirtas žingsnis: įtraukite suinteresuotąsias šalis

Parengus galutinį temų sąrašą, įtraukite suinteresuotąsias šalis. Jų įžvalgos gali patvirtinti, kvestionuoti arba papildyti jūsų sąrašą naujomis svarbiomis temomis. Pagrindinis iššūkis šiuo atveju yra ne tik nustatyti visas suinteresuotąsias šalis, bet ir pasirinkti tinkamiausią jų įtraukimo formą, taip subalansuojant įdėtų pastangų ir laukiamo rezultato santykį.

 

Pavyzdžiai

Suinteresuotųjų šalių nustatymas: Įmonėje, kurios viena iš reikšmingų temų yra ŠESD kiekio mažinimas, personalo vadovo įtraukimas gali būti perteklinis, tačiau jų kompetentinga nuomonė itin svarbi darbuotojų gerovės klausimams spręsti.


Suinteresuotųjų šalių įtraukimo formos: Mažmeninės prekybos bendrovei, vertinančiai klientų pasitenkinimą, internetinės apklausos gali būti veiksmingiausias būdas gauti grįžtamąjį ryšį. Tuo tarpu sudėtingomis temomis, tokioms kaip etiškas tiekimo grandinės valdymas, išsamūs praktiniai užsiėmimai arba individualūs susitikimai su tiekimo grandinės vadovais ar išorės partneriais galėtų padėti gauti gilesnių įžvalgų, taip subalansuojant pastangų ir poveikio santykį.

Penktas žingsnis: atlikti galutinį vertinimą

Surinkus išsamius duomenis iš vidaus tyrimų ir suinteresuotųjų šalių indėlio, kitas žingsnis – vertinimo procesas. Šis svarbus etapas apima sistemingos metodikos taikymą reikšmingoms temoms nustatyti. Dėl organizacijų įvairovės ESRS nenustato konkrečios metodikos. Tačiau yra nurodyti pagrindiniai elementai, į kuriuos reikia atsižvelgti atliekant dvigubo reikšmingumo vertinimą, taip suteikiant organizacijoms lankstumo.

Šiame straipsnyje pateikiamas praktinis dvigubo reikšmingumo vertinimo procesas nėra universalus. Priklausomai nuo jūsų įmonės dydžio, kompleksiškumo ir pažangos tvarumo srityje, žingsnių svoris ir seka gali skirtis. Norėdami gauti sprendimą, pritaikytą konkretiems jūsų įmonės poreikiams, kviečiame susisiekti su mumis.