Paslaugos

„Planet Positive“ padeda įmonėms sukurti klimatui neutralaus verslo strategiją ir įgyvendinti veiksmų planą, t. y. apskaičiuoti ir sumažinti anglies pėdsaką, įtraukiant klientus, darbuotojus bei partnerius.

CO2 pėdsako skaičiavimas

Skaičiuojame įmonių anglies pėdsaką 1, 2 ir 3 srityse ir rengiame ataskaitas vadovaudamiesi pasaulyje dažniausiai naudojamu Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolu (ang. GHG Protocol). ŠESD protokolas padeda mažinti ŠESD išmetimą savo tiesioginėje veikloje ir visoje tiekimo grandinėje.

Mažinimo tikslų iškėlimas

Nustatome pagrindines jūsų verslo poveikio sritis, kuriose išmetama daugiausiai teršalų, ir padedame nustatyti mažinimo tikslus, vadovaujantis mokslu pagrįsta metodika. Padedame sumažinti jums savo poveikį visoje tiekimo grandinėje, pateikdami mažinimo gaires.

CO2 kompensavimas

Padėsime jums kompensuoti neišvengiamas emisijas pasirenkant sertifikuotus anglies dioksido mažinimo projektus iš Jungtinių Tautų anglies dioksido kompensavimo programos. Arba padėsime rasti tinkamą kompensavimo projektą Lietuvoje, jei norite neutralizuoti savo poveikį vietos lygiu.

Suinteresuotų šalių įtraukimas

Padedame įmonėms atskleisti klimato veiksmus klientams, darbuotojams ir partneriams. Organizuojame mokymus ir seminarus apie klimatui neutralų verslą, praktinius užsiėmimus darbuotojams ir pagal jūsų poreikius parengiame komunikacijos gaires.

Nauda jums

Būkite žingsniu priekyje reguliacijų

Įmonės privalės skaičiuoti ir mažinti savo anglies pėdsaką, kad pasiektume ambicingus šalių tikslus ir sušvelnintume pasaulinę klimato kaitą.

Pagerinkite prekės ženklo įvaizdį

Išvenkite kritikos dėl žaliojo smegenų plovimo sukurdami ir įgyvendindami veiksmingą klimato neutralumo strategiją.

Atitikite investuotojų reikalavimus

Vis daugiau investuotojų kaip svarbų kriterijų vertina įmonės tvarumą ir renkasi tokias įmones, kurios yra efektyvios ir mažina savo anglies pėdsaką.

Sumažinkite veiklos išlaidas

Atraskite neefektyvias vietas operacijose, pavyzdžiui, mažindami energijos sunaudojimą, nebūtinus taršius pirkinius ar kt.

Patenkinkite klientų lūkesčius

Vartotojai vis labiau nerimauja dėl jų pirkinių poveikio aplinkai ir reikalauja, kad prekės ženklai imtųsi veiksmų klimato kaitos srityje.

Išsiskirkite rinkoje

Ambicingi tikslai ir veiksmai klimato srityje padės tapti pranašesniu už konkurentus, sukurti ilgalaikę grąžą ir pritraukti talentų.

Užsisakykite konsultaciją

Norite sužinoti daugiau, kaip apskaičiuoti savo įmonės anglies pėdsaką ir tapti klimatui neutralia įmone? Užsiregistruokite į nemokamą konsultaciją su ŠESD apskaitos ekspertu.

D.U.K.

Anglies dvideginio pėdsakas – tai bendras šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis, kurį sukuria įmonė, asmuo, renginys, paslauga, vieta ar produktas, išreikštas anglies dioksido ekvivalentu (CO2e).

Tai toks verslas, kurio vertės grandinėje vykdoma veikla savo visumoje nedaro jokio poveikio klimatui dėl anglies dvideginio išmetimo. Tai reiškia, kad įmonė turi nusistačiusi ir siekia mokslu pagrįsto, 1,5°C kitimu paremto, išmetamųjų teršalų kiekio tikslo visoje vertės grandinėje, nuolat šalindama tokį pat anglies dvideginio kiekį iš atmosferos, kad būtų neutralizuotos likusios sunkiai pašalinamos (ir tik tokios) emisijos.

Anglies dioksido kompensavimas yra būdas kompensuoti įmonės ar asmens išmetamą CO2 kiekį prisidedant prie klimatą tausojančių projektų. Bendras anglies pėdsakas kompensuojamas perkant lygiavertį anglies dioksido kreditų kiekį projekte, kuris sumažina arba surenka CO2 iš atmosferos. Anglies dioksido kompensavimas yra veiksminga priemonė, padedanti valdyti įmonės poveikį klimatui, kartu su aktyviomis pastangomis sumažinti išmetamų teršalų kiekį.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolas (ŠESD protokolas) yra vienas plačiausiai naudojamų standartų išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitai ir ataskaitų apie jį teikimui. Pagal jį reikalaujama, kad įmonės suskirstytų savo emisijas į tris kategorijas arba apimtis. 1 sritis – teršalai, kurie yra išmetami įmonės teritorijoje arba tiesiogiai iš jai priklausančių transporto priemonių ar energijos šaltinių; 2 sritis – emisijos, kurios yra išmetamos iš įmonės perkamos elektros energijos; ir 3 sritis – emisijos, kurios yra išmetamos dėl jos veiklos, bet iš šaltinių, kurie įmonei nepriklauso arba jų nekontroliuoja (pvz. gautų medžiagų gavyba ir gamyba, produkto transportavimas, kuro vartojimas produktų ir paslaugų naudojime).

Skaičiavimo trukmė priklauso nuo duomenų, reikalingų anglies pėdsakui apskaičiuoti, prieinamumo ir kokybės ir gali užtrukti nuo 1 iki 2 mėnesių nedidelei organizacijai. Anglies dioksido mažinimo tikslų nustatymas ir suinteresuotųjų šalių įtraukimas yra ilgalaikės anglies dioksido valdymo strategijos dalis ir gali užtrukti ilgiau.

CO2 skaičiavimo ir mažinimo paslaugų kaina priklauso nuo daugelio kintamųjų, pvz., pasirinktų ataskaitų teikimo pagal ŠESD protokolą apimčių, skaičiavimams reikalingų duomenų prieinamumo ir kokybės, taip pat nuo suinteresuotųjų šalių įtraukimo veiklų, pvz., mokymų ar seminarų. Užsisakykite nemokamą konsultaciją šiandien, kad suprastumėte anglies dioksido valdymo poreikius ir gautumėte pasiūlymą.

Visos įmonės sukuria anglies dvideginio pėdsaką per savo kasdienę veiklą, joms priklausantį ar valdomą turtą, suvartojamą elektros energiją ir kitą veiklą tiekimo grandinėje. Todėl bet kuri įmonė tiek teikianti paslaugas, užsiimanti prekyba ar gamyba gali apskaičiuoti savo pėdsaką ir imtis veiksmų klimato kaitos srityje.

Susisiekite su mumis