„Amazon“ ir SBTi atvejis: iššūkiai siekiant klimato tikslų

Neseniai elektroninės prekybos milžinė „Amazon“ buvo išbraukta iš „Mokslu grįstų tikslų iniciatyvos“ (angl. Science Based Targets initiative, toliau – SBTi) – Jungtinių Tautų remiamos organizacijos, kuri tvirtina bendrovių išmetamų ŠESD mažinimo tikslus. Šiame tinklaraščio įraše apžvelgsime šio sprendimo priežastis, bendrovės atsaką ir kokias pamokas galėtų išsinešti verslai, išsikeliantys emisijų mažinimo tikslus.

SBTi ir „Amazon“: Kontekstas

2019 m. „Amazon“ įsipareigojo iki 2040 m. panaikinti arba kompensuoti visą savo išmetamą anglies dvideginio kiekį. Siekdama padidinti šio įsipareigojimo patikimumą, bendrovė taip pat nusprendė kitąmet pateikti savo tikslus, kuriuos patvirtintų SBTi. Tačiau SBTi neseniai išbraukė „Amazon“ iš įmonių, kurios imasi veiksmų dėl klimato tikslų, sąrašo, nurodydama, kad „įsipareigojimas yra pasibaigęs”.

„Amazon“ ne kartą viešai pasisakė apie savo nuolatines pastangas laikytis SBTi reikalavimų. Bendrovės teigimu, nuo pirminio įsipareigojimo gairės pasikeitė, o „Amazon“ buvo viena iš šimtų organizacijų, kurioms buvo pratęstas pirminis terminas, per kurį įmonės turi pateikti savo tikslus. „Amazon“ teigia, kad dėl besikeičiančių metodų tokioms kompleksiškoms organizacijoms, kaip ji, sudėtinga pateikti prasmingus ir patikimus tikslus.

„Amazon“ tvarumo pastangos

Nepaisant nesėkmės su SBTi, verta atkreipti dėmesį į „Amazon“ tvarumo iniciatyvas. Nuo 2019 m. bendrovės išmetamų ŠESD kiekis padidėjo maždaug 40 %, tačiau 2022 m. jis buvo šiek tiek mažesnis dėl pradėtų įgyvendinti atsinaujinančios energijos projektų. 2024 m. „Amazon“ taip pat planuoja peržiūrėti savo tiekimo grandinės standartus, pagal kuriuos tiekėjai privalės teikti duomenis apie išmetamą anglies dvideginio kiekį ir nustatyti mažinimo tikslus. Tai svarbus žingsnis sprendžiant 3-iosios srities emisijų, kurios yra pagrindinis „Amazon“ bendro ŠESD kiekio šaltinis, problemą.

Daugiau įžvalgų ir patarimų apie suinteresuotųjų šalių įtraukimą apskaičiuojant emisijų kiekį 3 srityje rasite mūsų naujausiame tinklaraščio įraše.

Finansinės pasekmės ir ateities perspektyvos

Susiklosčiusi situacija gali turėti ir neigiamų finansinių pasekmių: Daugelis finansinių produktų, pavyzdžiui, tvariai investuojantys fondai ir ETF, reikalauja įrodyti tvarią verslo praktiką. Todėl šis SBTi sprendimas gali padaryti daug didesnę žalą nei vien pakenkti įmonės įvaizdžiui.

„Amazon“ išreiškė ketinimą ir toliau bendradarbiauti su SBTi, tačiau taip pat sieks bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir trečiosiomis šalimis, siekiančiomis nustatyti moksliškai pagrįstus tikslus. Bendrovės įsipareigojimas dėl klimato kaitos iki 2040 m. pasiekti nulinį emisijų kiekį lieka galioti, todėl „Amazon“ greičiausiai ir toliau stengsis įgyvendinti šį tikslą, nors šiuo metu ir be SBTi patvirtinimo.

Pamokos, kurias verta išsinešti

„Amazon“ išbraukimas iš SBTi sąrašo primena, kad komunikacija apie įsipareigojimus yra tik pradžia; tikrasis iššūkis – nustatyti patikimus, realistiškus tikslus ir juos įgyvendinti. Ši bendrovės patirtis suteikia vertingų įžvalgų ir kitoms tuo pačiu keliu einančioms įmonėms.

Besikeičianti klimato mokslo ir politikos aplinka reikalauja, kad įmonės, rengdamos tvarumo strategijas, būtų lanksčios ir gebėtų prisitaikyti. Neužtenka tik nustatyti ambicingus tikslus; įmonės taip pat turi būti pasirengusios nuolat atnaujinti savo tikslus ir metodikas, atsižvelgdamos į naujausius mokslinius duomenis ir geriausią praktiką. 

Be to, skaidrumas ir reguliarus ataskaitų teikimas yra labai svarbūs siekiant išlaikyti suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą. 

Orientuotis įvairių reikalavimų, lūkesčių ir procesų gausoje gali būti nelengva užduotis. Mūsų komanda padės jums užtikrinti, kad jūsų įmonės tvarumo tikslai būtų ne tik ambicingi, bet ir įgyvendinami.