Teisingas bendravimas su tiekėjais - dar vienas būdas sumažinti CO2 emisijas

Šiame įraše aptarsime verslams opią temą – šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) skaičiavimo trečią sritį, kuri apima šaltinius, nepriklausančius įmonei, pavyzdžiui, perkamos prekės ir paslaugos, verslo kelionės, darbuotojų kelionės į darbą ir pan.

Šiandieniniame pasaulyje organizacijos nebegali sau leisti ignoruoti keliamo poveikio aplinkai, o ŠESD tiekimo grandinėje sudaro didelę dalį visų įmonės CO2 emisijų.

Siekiant sumažinti emisijas šioje srityje, patartina atkreipti dėmesį į vieną iš svarbiausių aspektų, galinčių reikšmingai paveikti įmonės kuriamą CO2 pėdsaką – bendradarbiavimą su tiekėjais. Kaip tai reikėtų daryti?

1. Nusistatykite savo tikslą

Prieš pradedant bendradarbiauti su tiekėjais, svarbiausia nusistatyti aiškius tikslus. Šie tikslai gali būti įvairūs – galbūt jūs norite rinkti duomenis išsamiai ŠESD analizei, o gal siekiate pradėti nuo nulio ir inicijuoti programas, kurios padėtų tiekėjams matuoti savo sukeliamą poveikį. Aiškiai apibrėžtų tikslų nusistatymas padės veiksmingai ir tikslingai įtraukti tiekėjus ir įgyvendinti emisijų mažinimo tikslus.

2. Identifikuokite savo tiekėjus

Antrasis žingsnis – tiekėjų identifikavimas ir prioritetizavimas. Ne paslaptis, kad vieni tiekėjai galės ir norės bendradarbiauti mažinant ŠESD emisijų kiekį labiau, kiti – mažiau. Taip pat, skiriasi teikėjų galima įtaka jūsų verslui. Būtent dėl to vertėtų pradėti nuo svarbiausių tiekėjų identifikavimo ir prioritetizavimo pagal suinteresuotumą bei galimą įtaką.

a. Suinteresuotumas rodo tiekėjo norą dalyvauti tvarumo iniciatyvose. Susipažinus su ankstesniais tiekėjų įsipareigojimais tvarumo srityje ir esama praktika, galėsite lengviau įvertinti jų pasirengimą veikti ir komunikuoti apie įmonės keliamą poveikį aplinkai.

b. Galima įtaka rodo, kiek tiekėjas gali paveikti jūsų įmonės tvarumo tikslus. Tiekėjų įmonės dydis, padėtis jūsų tiekimo grandinėje bei sugebėjimas įgyvendinti pokyčius, gali nulemti, kiek kiekvienam iš tiekėjų turėsite skirti dėmesio.

Žemiau pateikiame keletą konkrečių klausimų, kuriuos jūsų įmonė gali užduoti sau, norėdama įvertinti šiuos aspektus.

3. Nustatykite tiekėjų įtraukimo taktikas.

Trečiasis žingsnis – tiekėjų įtraukimo taktikų nusistatymas. Kai identifikuojate tiekėjus pagal suinteresuotumą ir galimą įtaką, lygiai taip pat svarbu nusistatyti taktikas, kaip veiksmingai bendrausime su kiekvienu iš jų. Tiekėjų įtraukimas į ŠESD emisijų apskaitos procesus gali būti skirtingų formų. Pavyzdžiui, galima siųsti apklausas, rengti informatyvius seminarus, organizuoti vizitus į tiekėjų įmones, kad geriau įvertintumėte jų veiklą ir t.t. Žinoma, galima ir rekomenduojama derinti taktikas tarpusavyje, kad būtų pasiektas kuo efektyvesnis rezultatas. Be to, verta nepamiršti, kad veiksmingam tiekėjų įtraukimui būtina reguliari komunikacija.

Dalinamės įtraukimo taktikų pavyzdžiais, kokios taktikos palankiausios bendradarbiavimui su tiekėjais pagal jų svarbą:

4. Paskirkite atsakingus asmenis

Kitas žingsnis – atsakingų vadovų tiekėjams paskyrimas. Atsižvelgiant į savo įmonės struktūrą ir atsakomybių pasiskirstymą, identifikuokite, kurie įmonės skyriai bus atsakingi už tiekėjų įtraukimą, komunikaciją ir atskaitomybę bei auditus. Atsakingais žmonėmis gali būti vadovai iš pirkimų, kokybės arba kitų skyrių. Svarbiausia, kad atsakingoms komandoms ar asmenims būtų aiškiai apibrėžtos jų atsakomybės bei užtikrinta galimybė priimti reikiamus, su tiekėjais susijusius, sprendimus.

5. Stebėkite ir vertinkite savo pažangą

Paskutinis žingsnis – savo pažangos stebėjimas ir vertinimas. Atlikus visus jau aprašytus žingsnius, ne mažiau svarbu nepamiršti stebėti, ar jūsų pastangos atsiperka. Patartina apsvarstyti galimybę įdiegti tiekėjų vertinimo sistemas, rengti reguliarius auditus, dalintis sėkmės istorijomis taip motyvuojant tiekėjus. Be to, svarbu naudoti grįžtamąjį ryšį skatinančius įrankius, pavyzdžiui, apklausas, kad gautumėte įžvalgas ir prireikus galėtumėte pakoreguoti turimą strategiją. Pažangos stebėjimas ne tik padeda nustatyti tobulintinas sritis, bet ir užtikrina strategijos veiksmingumą bei leidžia lengviau įgyvendinti užsibrėžtus tikslus

Šiuolaikinio verslo aplinka skatina tiekėjų įtraukimą paversti ne vienkartiniu projektu, o nuolatiniu procesu, persipynusiu su daugybe įvairių verslo operacijų. Žinoma, tokius pokyčius skatina su ŠESD emisijų matavimu susiję reikalavimai, tačiau verslai ir savaime adaptuojasi prie įvairių naujovių bei kuria naujas darbo strategijas bei aplinką. Būtent dėl tokios verslų evoliucijos, įmonių keliamo poveikio aplinkai matavimas nebėra įmanomas be efektyvaus tiekėjų įtraukimo, o aktyvus ir prasmingas bendradarbiavimas su jais yra ne tik strateginis pranašumas, bet ir būtinybė.

Jei norite, kad jūsų verslas būtų žingsniu priekyje ir turėtų konkurencinį pranašumą dėl efektyvesnio tiekimo grandinės valdymo, susisiekite ir mūsų patyrę specialistai ne tik pasidalins savo patirtimi, bet ir padės įveikti 3-iosios ŠESD skaičiavimo srities iššūkius.