Klaidinanti tvarumo informacija: KLM atvejis

Nors šiais metais (2023m.) pateiktas Europos Komisijos naujos direktyvos, susijusios su ekologiškumo teiginiais, pasiūlymas dar neįsigaliojo, svarbu neprarasti budrumo ir domėtis artėjančiais pokyčiais. Direktyvoje siūloma nustatyti reikalavimus įmonėms, kurie nurodytų, kaip pagrįsti komunikacijoje naudojamus teiginius apie paslaugos ar produkto ekologiškumą. Be to, į direktyvą įtrauktos teiginių patikimumui patikrinti sukurtos gairės, kad šie nebūtų klaidinantys ir teiginius būtų tikrai galima naudoti įmonių komunikacijoje. 

Kadangi vartotojai jau dabar kvestionuoja tvarumo teiginių patikimumą, įvairios organizacijos nevengia pateikti oficialius ieškinius, tad grėsmė susidurti su skundais reali ir dabar. Su vienu iš tokių, pateiktų ir jau nagrinėjamų skundų, susidūrė ir oro linijų bendrovė ,,KLM”.

Apie ką yra skundas?

Šį skundą, nukreiptą prieš oro linijų įmonę ,,KLM”, pateikė ne pelno siekiančios aplinkos apsaugos organizacijos ,,Fossielvrij NL” ir ,,Reclame Fossielvrij”, remiamos aplinkosaugos teisės organizacijos ,,ClientEarth” (toliau – aplinkosaugos grupė). 

Šiuo atveju buvo parengta peticija, kurią pasirašė apie 14 000 žmonių, pritariančių aplinkosaugos grupės nuomonei dėl oro linijų bendrovės kampanijos ,,Fly Responsibly”. Peticijoje pagrindinis dėmesys nukreiptas prieš teiginius, nurodančius, jog įmonė ,,KLM” kuria tvaresnę ateitį ir eina teisingu keliu link vieno iš savo tikslų – pasiekti nulinį emisijų balansą iki 2050m. 

Aplinkosaugos grupė savo skunde išskyrė porą punktų, vertų aukštesnių instancijų dėmesio:

  1. Anot minėtos grupės, kampanija ,,Fly Responsibly” pažeidžia ES nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos (2005/29/EC) įgyvendinimą Nyderlanduose.
  2. Efektyvūs orlaiviai ir tvarus kuras, kurie yra KLM tvarumo reklamos pagrindas, nėra pakankamos priemonės siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų aviacijos sektoriuje. Be to, reklamoje naudojamas teiginys ,,tvarūs aviaciniai degalai” nėra pakankamai paaiškintas, todėl savaime yra klaidinantis. 

Taip pat skunde buvo paminėta, jog bendrovė siekia sugrįžti į priešpandeminį lygį ir vykdo augimo strategiją ,,KLM CO2ZERO”, kuri išties neprisideda prie taršos mažinimo. Trumpalaikiai klimato teršalai netgi kuria papildomą ŠESD, o prie to prisideda ir kiti, su aviacija susiję, aspektai, pavyzdžiui, atšilimo takai, kurie taip pat daro žalą klimatui ir aplinkai. Be to, aplinkosaugos grupė teigė, jog tvarūs skrydžiai neegzistuoja ir vienintelis būdas mažinti klimato kaitos poveikį yra mažinti pačių skrydžių skaičių. 

Kas įmonės laukia toliau?

Nors oro linijų bendrovė nutraukė šią kampaniją, pasak aplinkosaugos grupės, įmonė KLM konkrečių veiksmų ar įsipareigojimų stabdyti ,,žaliąjį smegenų plovimą” nesiėmė. Šių metų (2023m.) birželio pradžioje, teisme Amsterdame, buvo nuspręsta, kad byla yra pakankamai svarbi ir aplinkosaugos kampanijos grupė „Fossielvri NL” gali tęsti bylą prieš KLM bendrovę, kurioje mesti kaltinimai oro linijų bendrovei dėl klaidinančios reklamos. Manoma, jog bylos nagrinėjimas vyks ne anksčiau nei 2024m.

Panašių situacijų, kai būna gaunami skundai dėl klaidinančios informacijos apie tvarumą, galėtume rasti ne vieną – ateityje būtinai pasidalinsime.

Ko galima pasimokyti iš šios situacijos, skaitykite mūsų naujienlaiškiuose. Naujienlaiškius užsiprenumeruoti galima čia.