Ką reikėtų žinoti apie ,,Green Claims” direktyvą?

Šių metų (2023m.) kovo mėnesį Europos Komisija paskelbė naujos direktyvos pasiūlymą, kurios tikslas – apsaugoti vartotojus nuo klaidinančios informacijos apie tvarumą bei prekių ir paslaugų ekologiškumą.

Kas yra Ekologiškumo teiginių  direktyva?

Ekologiškumo teiginių direktyva yra Europos Sąjungos įstatymas, kuris buvo priimtas siekiant reguliuoti teiginių apie aplinkosaugą naudojimą produktams ir paslaugoms. Jame pateikiamos gairės įmonėms, kaip jos gali komunikuoti apie savo teigiamą poveikį aplinkai ir kaip išvengti klaidinančių ar melagingų teiginių. Direktyva reikalauja, kad įmonės savo teiginius aplinkai pagrįstų objektyviais įrodymais ir draudžia joms nepagrįstus ar perdėtus teiginius apie savo poveikį aplinkai.

Ekologiškumo teiginių direktyva buvo sukurta reaguojant į susirūpinimą, kad įmonių teiginiai apie aplinką dažnai buvo neaiškūs, sunkiai pagrįsti arba visiškai klaidingi. Vartotojai vis labiau suvokė perkamų produktų poveikį aplinkai ir norėjo daugiau skaidrumo iš įmonių. Šia direktyva buvo siekiama išspręsti šias problemas ir sudaryti vienodas sąlygas įmonėms, teikiančioms teiginius apie aplinką.

Kokioms įmonėms taikoma ir kokiais atvejais?

  • Įmonės, kurios turi daugiau nei 10 darbuotojų ir metinė apyvarta viršija 2 mln. EUR
  • Įmonės, kurių veikla yra nukreipta į ES vartotojus.
  • Ekologiškumo teiginiai apie produktus ar prekybininkus.
  • Teiginiai yra teikiami vykdant komercinę veiklą vartotojų atžvilgiu.

Rekomenduojame atkreipti dėmesį į šiuos aspektus

1. Aiški komunikacija apie produkto ar paslaugos tvarumą. Komunikacijoje produktas negalės būti apibūdinamas tvaresniu, nei išties yra – teigti, jog produktas ekologiškas, jei tai nėra įrodoma moksliniais ir kitais įrodymais, negalima. Taip pat turėtų būti naudojami paprasti ir lengvai suprantami terminai ir, pavyzdžiui, jei ant produkto pakuotės parašyta, jog produktas pagamintas iš 100 proc. perdirbtų medžiagų, tai turėtų būti labiau specifikuojama ir nurodoma, kurios produkto dalys atitinka teiginį. Taip būtų aišku, ar teiginys teisingas viso produkto, ar tam tikrų jo dalių atžvilgiu.

2. Teiginiai apie tvarumą – tik paremti teisiniais faktais. Jei apie produktą ar paslaugą komunikuojant naudosime faktus, susijusius su tvarumu, jie privalės būti paremti teisiniais faktais tam, kad esant reikiamybei, galėtume tai įrodyti ir pateikti tvarumą patvirtinančius įrodymus. Direktyvoje nurodyta, jog tokius įrodymus bus reikalaujama pateikti prieš paleidžiant produktą į rinką. O tam, kad su įrodymais galėtų susipažinti klientai, juos bus galima patalpinti elektroniniame puslapyje prie produkto ar kituose kanaluose.

3. Papildomi reikalavimai lyginamiesiems teiginaims. Komunikacijoje, lyginant vieną produktą ar paslaugą su kitu, turės būti pateikti pagrindimai ir įrodymai. Prekių ir paslaugų lyginimas bus leidžiamas tik surinkus lygiavertę informaciją, atitinkančią reikalavimus. Be to, lyginamos prekės turi būti panašios – iš tos pačios kategorijos, o atsakomybė kris lyginančiajai įmonei.

4. Vizualioje medžiagoje – tik ES patvirtinti ženklinimai. Vėlgi, kaip ir rašytinėje komunikacijoje, taip ir vizualinėje jos dalyje, negalimi klaidinantys ar neaiškūs faktai. Rekomenduojama naudoti diagramas, įvairius simbolius ir logotipus, kurie aiškiai pateiktų ir įrodytų jūsų komunikuojamus teiginius. Pavyzdžiui, jei produktas yra ekologiškas ir tai galima įrodyti teisiniais pagrindimais, tuomet komunikacijoje rekomenduojama naudoti specialaus žymėjimo ženkliuką, patvirtintą ES. Taip tikrai bus įrodomas produkto ekologiškumas, teisinis to įrodymas ir vartotojui nebus sukeltos abejonės.

Apibendrinant – paprastumas ir nuoširdumas yra šios direktyvos pamatas. Komunikacijoje privalėsime pateikti tik tuos faktus, kurie tikrai yra teisingi, nemelagingi ir pan. Be to, kuo daugiau kalbėsime apie tvarumą ir pasakosime tai savo klientams, tuo didesnį konkurencinį pranašumą turėsime. Kadangi rinka jau dabar yra perpildyta ir vis labiau plečiasi, bet kokia galimybė būti bent šiek tiek pranašesniais už konkurentus turėtų būti išnaudota. Šiems pokyčiams, numatytiems direktyvoje, įgyvendinti, skirta 18 mėnesių, tad skatiname paskubėti, o jei norite pradėti pokyčius kuo greičiau, kviečiame pabendrauti su profesionalais ir pagerinti tvarumo strategijas jau dabar.