TOP10 klimato kaitos programų verslui

Neturintiems patirties įmonių kelias tvarumo link gali būti pakankamai sunkus, todėl verta ieškoti papildomų įrankių, padėsiančių įmonėms pasiekti išsikeltus tikslus.

Vieni iš tokių įrankių yra įvairios užsienio ir Lietuvos organizacijų kuriamos programos. Jos gali ne tik padėt suprasti, kaip pradėti veikti, bet ir padėti atlikti realius veiksmus – sumažinti ekologinį pėdsaką ir pasiekti nulinį emisijų kiekį ir pan.

Kad ieškoti tinkamiausių pagalbinių įrankių būtų paprasčiau, dalinamės 10 klimatui skirtų programų, su kuriomis rekomenduojame susipažinti.

Carbon Disclosure Project (toliau – CDP) – ,,auksiniu” aplinkosaugos ataskaitų standartu laikoma programa, turinti išsamiausią duomenų bazę apie įmonių veiklą. Jau dabar atskleista daugiau nei 18,7 tūkstančių įmonių informacija, susijusi su įmonės veiklos ir klimato kaitos sąsaja.

Susidomėjimas šiais duomenimis toks didelis, kad daugiau nei 680 investuotojų, kurių turtas viršija 130 trilijonų JAV dolerių kartu sudėjus, naudojasi CDP, kad sužinotų įvairių įmonių aplinkos apsaugos duomenis.

CDP teikiama nauda jūsų verslui:

 • patenkinsite suinteresuotųjų šalių keliamus reikalavimus dėl skaidrumo ir atsakomybės klimato taršos aspekte. Programoje atskleidžiami duomenys leidžia ne tik palyginti panašaus tipo įmonių išmetamų teršalų kiekį, bet ir sudarytus planus ir tikslus žalos klimatui valdyti, o tai, suinteresuotosioms šalims parodo įmonės ryžtą pereiti prie nulinės emisijų ribos.
 • galėsite stebėti, analizuoti ir lyginti savo įmonės progresą. Minėtos programos vertinimas yra pripažintas visame pasaulyje. Įmonės skirstomos pagal tris kategorijas: klimato, miškų ir vandens. Taip pat, vertinamos skalėje nuo A standarto lygio iki D. Įmonės, turinčios A įvertinimą yra skaidriausios ir lyderiaujančios klimato, miškų arba vandens kategorijose. Iš Lietuvoje veikiančių įmonių, prie šios programos yra prisijungusios ,,Konica Minolta”, ,,Neste” ir ,,Ignitis” grupė, kuri 2022 m. įvertinta A klasės standartu klimato kategorijoje.
 • įvertinsite ir atrasite savo įmonės silpnąsias vietas. Skaičiuodami CO2 pėdsaką, galėsite įvertinti, kurios sritys jūsų versle yra taršiausios, reikalaujančios daugiausia išteklių. Tai padės suprasti, kokių veiksmų reikėtų imtis, ką įtraukti į kuriamą strategiją ar veiksmų planą emisijoms sumažinti.

Mokslu pagrįstų tikslų iniciatyva (en. Science Based Targets initiative, toliau – SBTi) – suteikia įmonėms galimybę, nusistatyti mokslu grįstus išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus. Prie šios programos yra prisijungusios ir Lietuvos įmonės: ,,Auga”, ,,Vinted”, ,,Bitė” ir ,,Ignitis”. Net 79 % apklaustų įmonių vadovų teigė, kad jų vadovaujamų verslų reputacija pagerėjo prisijungus prie SBTi. O tai yra vienas iš svarbiausių šios programos privalumų.

SBTi teikiama nauda jūsų verslui:

 • dalyvaudamos programoje, įmonės turi prieigą prie daugybės išteklių ir įrankių, kurie padeda nustatyti ir pasiekti išsikeltus tikslus. Pavyzdžiui, pateikiamos ataskaitų teikimo ir validavimo gairės bei prieiga prie ekspertų ir kolegų tinklo.
 • pastebimas grynojo pelno padidėjimas. Nors dažnai girdime, kad ekologiškesni verslo modeliai kainuoja daugiau, įmonės, pasirinkusios SBTi programą, įrodo, kad tai yra netiesa. Beveik trečdalis jų pastebi, kad mažinant savo poveikį aplinkai galima sutaupyti ir taip padidinti pelningumą.
 • inovacijų skatinimas. Beveik du trečdaliai atlikto tyrimo respondentų teigia, kad SBTi skatina inovacijas jų įmonėje. Pavyzdžiui, technologijų įmonė „Sony“ – SBTi padėjo sukurti naujus gamybos procese naudojamus gaminius, įskaitant naują plastiką SORPLAS, sudarytą iš 99% perdirbtų medžiagų. Ši technologija sumažino gamybos proceso CO2 emisijas beveik 80 proc.

Jungtinių Tautų pasaulinis susitarimas (en. United Nations Global Compact, toliau – UNGC) yra didžiausia įmonių tvarumo iniciatyva. Jos tikslas – pasiūlyti įmonėms vieningą sistemą, suderinančią tvarumo strategijas, vidines ir išorines iniciatyvas žmogaus teisių, darbo, aplinkos tematika. Prie šios programos taip pat yra prisijungusios nemaža dalis Lietuvos įmonių. 79% įmonių teigia, kad dalyvavimas UNGC programoje ir įsipareigojimas tvarumui, sustiprino klientų pasitikėjimą jų veikla.

UNGC teikiama nauda jūsų verslui:

 • turite galimybę susipažinti ir bendradarbiauti su įvairiomis programos suinteresuotosiomis šalimis ir dalintis gerąja praktika tokiuose renginiuose, kaip kasmetinis susitikimas „Caring for Climate“.
 • suformuoti klimato kaitos politikos valdymo darbotvarkę ar planus.
 • gauti geriausių verslo praktikų gaires, paremtas daugiau nei 20 metų patirties.
 • Taip pat, siūloma bendradarbiauti su JT Pasaulinio susitarimo dalyviais, atstovaujančiais beveik kiekvienam pramonės sektoriui daugiau nei 160 šalių.

Klimato veiksmų lyderiai (en. Leaders for climate action, toliau LFCA) – tai bendruomenė, vienijanti jau daugiau nei 3 000 praktikų iš daugiau nei 40 šalių, vadovaujančių klimato kaitos veiksmams savo organizacijose. LFCA misija yra padėti tiems, kurie tik pradeda savo tvarumo kelionę ir suteikti galimybę mokytis iš savo industrijos lyderių.

LFCA teikiama nauda jūsų verslui:

 1. Įsipareigoti iki 2030 m. perpus sumažinti emisijas ir iki 2050 m. pasiekti nulinį išmetamųjų teršalų kiekį.
 2. Identifikuoti save kaip skaitmeninę įmonę.
 3. Nebūti tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiais su iškastinio kuro pramone.

Prisijungę prie bendruomenės tvarumo vadovai gauna:

 • prieigą prie Mastermind grupių. Kas mėnesį vyksta susitikimai, kurie padeda nariams išspręsti specifines, su savo industrija susijusias problemas, pasitelkiant papildomą pagalbą – kitų narių indėlį ir patarimus. Šie susitikimai skirti įvairiausioms temoms: apie IT sektoriaus taršą, B2B paslaugas ir duomenų analizę, energijos valdymą ir inovacijas, apie turinio kūrimą, medijas ir švietimą bei kt.
 • galimybę kurti ir dalyvauti įvairiose kampanijose. Jos būna skirtos kovoti su klimato krize, pvz., kasmetinė „Time for Climate Action“ arba „Sustainable Digital Infrastructure“ iniciatyva. Taip pat, galite ir patys inicijuoti įvairias kampanijas.
 • prieigą prie įvairių resursų, gidų ir kitos naudingos informacijos. Pateikiami daugiau nei 40 skirtingų modulių su išsamiais įgyvendinimo žingsniais ir naudingais patarimais. Pavyzdžiui, „Skaitmeninio sektoriaus transformacija: svarbus vaidmuo vertinant skaitmeninių išteklių poveikį aplinkai“, „Jūsų įmonės CO2 pėdsako mažinimas“ ir kt.

Pasaulio verslo taryba tvariam vystymuisi (en. World Business Council for Sustainable Development, toliau – WBCSD) yra pasaulinė organizacija, vienijanti daugiau nei 200 lyderiaujančių įmonių. Jos dirba kartu, kad paspartintų tranziciją link tvaraus pasaulio. WBCS yra ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolo bendrakūrėjai.

WBCSD teikiama nauda jūsų verslui:

 • turi galimybę dalyvauti įvairiose iniciatyvose, pavyzdžiui, mažai CO2 į aplinką išskiriančių technologijų partnerystės iniciatyvoje (LCTPi).
 • prisijungia prie ekspertų tinklo, kuriame galima dalytis geriausiomis praktikomis.
 • gali dalyvauti politikos formavimo procese, išreikšdami savo nuomonę ir pozicijas.

SME klimato centras (en. SME climate hub) padeda mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms imtis veiksmų klimato kaitos srityje. Įmonės kviečiamos įsipareigoti iki 2030 m. perpus sumažinti išmetamų teršalų kiekį, o iki 2050 m. pasiekti nulines emisijas ir kasmet skelbti apie savo pažangą. Įmonės, norėdamos imtis veiksmų, gali naudotis nemokamais įrankiais ir resursais.

SME Climate Hub teikiama nauda jūsų verslui:

 • galėsite naudotis CO2 pėdsako skaičiavimo įrankiu, kuris padės išmatuoti emisijas ir sukurti efektyvų, su žalos klimatui mažinimu susijusį veiksmų planą.
 • galėsite dalyvauti Climate fit kursuose, kurie yra skirti padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms sumažinti CO2 pėdsaką. Kursus sudaro skirtingos temos: klimato kaita, tvarumo valdymas, žmonių teisės ir kt.
 • plėsite savo verslą ir prekės ženklą ir tapsite bendraminčių įmonių tinklo dalimi.

CO2 lyderystės forumas (en. Carbon leadership forum, toliau – CLF) siekia radikaliai sumažinti CO2 išmetimą statybų sektoriuje. CLF taip pat skatina bendradarbiavimą tarp įmonių, kad statybų sektoriuje išmetamas anglies kiekis būtų sumažintas iki nulio. Įdomu tai, kad statybų pramonė sudaro net 40% CO2 emisijų kiekio pasaulyje.

CLF nauda jūsų verslui:

 • jums bus suteikta informacinio naujienlaiškio prenumerata ir galėsite bendradarbiauti su bendraminčiais virtualioje bendruomenėje.
 • ieškant būdų, kaip maksimaliai galima sumažinti CO2 kiekį statybų metu, galėsite bendrauti su medžiagų ekspertais, statybų pramonės lyderiais ir politikos atstovais.
 • sulauksite palaikymo, galėsite skleisti naujas idėjas ir įgyvendinti perspektyvias iniciatyvas.
 • jums bus suteikta galimybė naudotis bibliotekos ištekliais, kuriuose galima rasti įvairios ir su statybų pramone susijusios informacijos, naudingus tekstus bei straipsnius.

Lietuvos atsakingo verslo asociacija (toliau – LAVA) nacionalinė tvaraus verslo asociacija, jungianti įmones ir organizacijas, siekiančias diegti ir vadovautis darnaus vystymosi principais. Tai tvaraus, atsakingo verslo gerosios praktikos dalijimosi vieta, skatinanti mokytis, augti ir plėtoti darnų vystymąsi Lietuvoje, bendradarbiaujant ir kuriant vertę organizacijoms, visuomenei ir, žinoma, valstybei. Prie asociacijos prisijungusios tokios įmonės kaip ,,Ignitis” grupė, ,,Kauno energija”, ,,Triniti Jurex”, ,,Swedbank” ir t. t.

LAVA teikiama nauda jūsų verslui:

 • seminarai, diskusijos, kuriose galėsite dalintis žiniomis ir patirtimis, išgirsite patarimų iš geriausių Lietuvos ir užsienio tvarumo ekspertų.
 • konsultacijos su Lietuvos institucijomis, kurios formuoja atsakingam ir tvariam verslui palankią aplinką.
 • konsultacijos su LAVA ekspertų tarybos nariais ir kitais LAVA tvarumo mentoriais.
 • prieiga prie aktualios nacionalinės ir tarptautinės informacijos, susijusios su verslo tvarumo temomis.
 • skelbimai LAVA komunikacijos platformose apie jūsų įmonės paskelbtas naujienas ir pasiekimus, susijusius su verslo atsakomybe ir tvarumu.

Europos klimato paktas (en. European Climate Pact, toliau – ECP) yra Europos Komisijos paskelbtas paktas, taip pat ir Europos žaliojo kurso dalis, kuri padeda ES pasiekti savo tikslą – iki 2050 m. tapti pirmuoju klimatui neutraliu žemynu pasaulyje. Lietuvoje net 22 įmonės yra prisijungusios prie ECP. Yra 2 tipų įsipareigojimai, kuriuos galima kombinuoti arba pasiūlyti savo variantą:1. „North Star“ – ambicingi veiksmai, padedantys smarkiai sumažinti ŠESD išmetimą ir pasiekti ES tikslą iki 2050 m. pasiekti klimato neutralumą. „North Star“ įsipareigojimas turėtų apibrėžti išmetamųjų teršalų mažinimo tikslą ir datą, iki kurios šis tikslas turėtų būti pasiektas.2. „Pathway“ – veiksmai, apimantys daugybę klimatui nekenksmingų veiklų. Jie gali būti pirmasis įsipareigojimas, skirtas kovoti su klimato kaita.

ECP teikiama nauda jūsų verslui:

 • būti matoma, pripažinta, pavyzdžiui, ECP svetainėje arba socialinėse medijose.
 • turėti prieigą prie komunikacijos priemonių, pavyzdžiui, Day of Action toolkit.
 • bendrauti, mokytis ir dalytis žiniomis su kitomis įsipareigojusiomis organizacijomis ir įmonėmis.

Klimatas neutralus dabar (en. Climate Neutral Now, toliau – CNN) iniciatyva skatina veikti dabar ir remia organizacijas bei kitas suinteresuotas šalis, kad iki 2050 m. pasaulis būtų neutralus klimatui, kaip numatyta Paryžiaus susitarime. Tai priemonė, skirta skatinti papildomus savanoriškus veiksmus žalos klimatui mažinimo srityje.

CNN teikiama nauda jūsų verslui:

 • sulauksite palaikymo, galėsite konsultuotis su specialistais apie tai, kaip sumažinti savo CO2 pėdsaką.
 • galėsite išanalizuoti savo ŠESD pėdsaką. Žinosite, kurios verslo sritys yra taršiausios ir galėsite stebėti progresą emisijų mažinimo link.
 • būsite pastebėti ir įvertinti už savo ryžtą bendraminčių įmonių ir net JT.
 • Žinodami savo taršiausias tiekimo grandis, galėsite sutaupyti išteklių.

Šios 10 klimato programų padės ne tik pradėti daryti teigiamą poveikį aplinkai, bet ir suteiks papildomą naudą įmonės reputacijai ir išteklių taupymui. Nors programų gausu, svarbiausia išsirinkti tas, kurios labiausiai sutampa su jūsų įmonės vidine politika, vertybėmis ir tikslais. Taip pat, svarbu nepamiršti, kad CO2 emsijų skaičiavimas yra pirminis atspirties taškas visų dydžių ir pramonės šakų įmonėms, norinčioms pradėti savo kelią tvarumo link. Na, o jei trūksta papildomos informacijos ar drąsos pradėti imtis veiksmų, kviečiame į nemokamą konsultaciją, kurioje atsakysime į visus jums rūpimus kausimus.