Kodėl svarbu skaičiuoti jūsų renginio CO2 emisijų kiekį?

Kodėl svarbu skaičiuoti jūsų renginio CO2 emisijų kiekį?

Vasaros metu, tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje renginių skaičius kyla, o su juo ir išmetamų CO2 emisijų kiekis. Pasibaigus pandemijai, 2023 metais dėl ekonominio atsigavimo ir didesnio kelionių skaičiaus, pasaulinis išmetamo CO2 emisijų kiekis ženkliai išaugo. Ypatingai tokie renginiai, kaip sporto varžybos, muzikos festivaliai ir konferencijos, reikšmingai prisidėjo prie bendrojo pasaulinio išmetamųjų teršalų kiekio didėjimo. Apskaičiuota, kad vien Jungtinės Karalystės renginių sektoriuje kasmet išmetama apie 1,2 mlrd. kg šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2e). 2022 metais Pasaulio futbolo čempionato Katare metu buvo išmesta apie 3,63 mln. tonų CO2e emisijų. Pagrindinis šių emisijų šaltinis buvo futbolo sirgalių ir sportininkų kelionės. 

Didėjant sąmoningumui dėl klimato kaitos, stebime pasaulinę tendenciją – vis daugiau žinomų renginių organizatorių imasi aktyvių veiksmų organizuoti tvarius renginius, kai jau pradinėje renginio planavimo stadijoje yra atsižvelgiama į galimą neigiamą tam tikrų sprendimų poveikį aplinkai ir žmogui.

Vienas iš sudėtinių tvaraus renginio aplinkosaugos parametrų yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2e emisijų) apskaita pagal specialias tarptautines formules. Taigi, atsakingiems tvaraus renginio organizatoriams renginio CO2 emisijų apskaita ir rezultatai yra labai svarbi ataskaitos dalis.

Šiame straipsnyje patariame, kaip pradėti skaičiuoti savo renginio CO2 pėdsaką, nagrinėjame tvarių renginių pavyzdžius, atskleidžiame renginių emisijų apskaičiavimo naudą ir svarbą renginio organizatoriui bei dalinamės tvarių renginių ekspertų patarimais, kaip savo renginius paversti tvariais.

Kas yra tvarus renginys?

Tvaraus renginio tikslas – sumažinti renginio CO2 pėdsaką ir integruoti kitus esminius aplinkosaugos, skaidrumo ir socialinės atsakomybės parametrus į renginio planavimo ir vykdymo etapus. 

Tokiuose renginiuose taikomos įvairios aplinkosauginės praktikos, tokios kaip: naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai, pasirenkamos žaliosios erdvės, mažinamas vienkartinių plastikinių gaminių kiekis, siūlomi vegetariški arba veganiški patiekalai, skatinamas atliekų rūšiavimas, ekologiškos transporto priemonės (elektromobiliai, dviračiai), važiavimas kartu (angl. „car sharing”) arba viešuoju transportu. Visa tai ženkliai prisideda prie galutinio CO2 emisijų rezultato.

Kaip CO2 emisijų skaičiavimas renginio organizatoriui padeda pastebėti neigiamo poveikio aplinkai mažinimo sritis?

Ilgalaikėje perspektyvoje, renginio CO2 emisijų kiekio skaičiavimas atlieka svarbų vaidmenį numatant galimas šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo sritis. 

Jūs, kaip tvaraus renginio organizatorius:

 

1. Sužinosite pagrindinius CO2 emisijų šaltinius.

Imdamiesi savo renginio CO2 emisijų stebėsenos ir apskaitos, galite atpažinti labai konkrečias sritis, kurios galimai sąlygos didžiausius CO2 emisijų kiekius. Tai padės nustatyti tam tikrus aplinkosaugos prioritetus Jūsų tvaraus renginio strategijoje. Pavyzdžiui, jei pastebėsite, kad daug teršalų bus išmetama dėl renginio dalyvių atvykimo ir išvykimo logistikos, galėsite skatinti dalyvius kooperuotis ir vykti į renginį vienu automobiliu arba rinktis tvaresnes transporto priemones, tokias kaip autobusai, traukiniai ar dviračiai. Jei pastebėsite, kad tradicinis renginio meniu sąlygos pernelyg dideles CO2 emisijas, galėsite siūlyti vegetariško, veganiško ar vietos ūkininkų maisto alternatyvas. Situacijų ir sprendimų yra daug ir įvairių, kaip ir gerųjų pavyzdžių.

2. Vadovausitės aplinkosauginiais faktais ir tiksliais duomenimis.

Renginio CO2 emisijų apskaita yra pirmas žingsnis ir geriausia orientacija, siekiant atsakingai planuoti ir įgyvendinti tvarų renginį. Tai patikima tarptautinė metodika ir apskaitos sistema, kuri padeda identifikuoti aiškius šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimo tikslus, vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną bei tvaraus renginio sprendimų tobulinimą. Pirminis (vėliau ir tęstinis) CO2 emisijų duomenų prieinamumas tvaraus renginio organizatoriui padeda priimti faktine informacija pagrįstus aplinkosauginius sprendimus tam tikruose renginio planavimo ir vykdymo etapuose.

 

3. Atrasite geriausias praktikas, nes skaičiuojant savo renginio CO2 emisijas galėsite atlikti lyginamąją analizę ir atpažinti savo tvarumo lygį.

Remdamiesi tarptautine renginių CO2 emisijų apskaitos metodika, Jūs galėsite pasilyginti savo organizuojamo renginio CO2 emisijų kiekius ir specifinius aplinkosaugos parametrus su kitų renginių organizatorių rodikliais pasirenkant artimas renginių kategorijas. CO2 emisijų apskaitos ekspertai gali padėti atsirinkti    geriausias Jūsų atveju taikytinas praktikas, nustatyti ambicingus tvaraus renginio tikslus, užsibrėžti realistiškus išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslus.

Tvarių renginių ekspertų patarimai bei įžvalgos

Valda Chošnau - tvaraus verslo strategė ir tvarių renginių ekspertė

Valda Chošnau – tvaraus verslo strategė ir tvarių renginių ekspertė,
UAB EXITUS vadovė ir įkūrėja. 2015 metais ji kūrė pirmuosius tvarius renginius Lietuvoje, kurie rėmėsi tarptautiniais tvarių renginių vadybos standartais ir gerosiomis praktikomis. Valda Chošnau kartu su Švedijos verslo organizacija Business Sweden Lithuania” įgyvendino ir visuomenei viešai pristatė pirmąjį tvarų renginį Lietuvoje – tai 10-ieji Švedijos verslo apdovanojimai Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje Vilniuje, kuriuose dalyvavo tuometinė Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Švedijos monarchas karalius Karlas XVI Gustavas, Lietuvos ir Švedijos Vyriausybių atstovai ir verslo delegacijos, diplomatai. 2016 m. šis renginio formatas buvo pakartotas ir patobulintas atsižvelgiant į pirmojo renginio CO2 apskaitos ir tvarių renginių standartų įžvalgas ir rezultatus. Tais pačiais metais UAB EXITUS sukūrė strategiją ir pirmajam lietuviškam tvariam renginiui Atliekų forumas Druskininkuose, apskaitė CO2 emisijas, parengė tvaraus renginio ataskaitas bei įgalino šio renginio organizatorius patiems tęsti gerąją praktiką po dviejų metų bendro darbo.

Planet Positive pakalbino ekspertę Valdą Chošnau ir domėjosi:

Kas svarbiausia, planuojant tvarų renginį?

Visų pirma svarbu suprasti, kad tvarumas yra kompleksinė sritis, kurią sudaro trys dedamosios – aplinkosaugos parametrai, socialiniai parametrai ir etiško valdymo parametrai. Šis principas yra taikomas tiek tvariam verslui, tiek tvariam renginiui. Tai reiškia, kad jokiu būdu nepakanta padrikai pasirinkti vieno ar kelių indikatorių, juos apskaičiuoti ir teigti, kad jau esi tvarus.  Ne, tvarumas – tai sisteminis mąstymas, veikimas ir atskaitomybė su pakankamu bagažu žinių, analizės ir patirties. Kitu atveju kyla didelė tikimybė slysti link žaliojo melo ir jo sąlygojamos klaidingos komunikacijos, rinkodaros, pardavimų, kas tai bebūtų. 

Antra, ir kalbant konkrečiai apie tvarius renginius, svarbu vadovautis tarptautiniais tvaraus renginio valdymo standartais, patikima CO2 apskaitos metodika, tinkamai ir vienodai atsakingai pasirengti visiems tvaraus renginio organizavimo ir komunikacijos etapams – planavimui, vykdymui, parametrų stebėsenai, klaidų korekcijai ir ataskaitos rengimui. 

Trečia, svarbu pasirinkti patikimus partnerius – renginio ir tvarumo ekspertų. Renginio partnerių atveju svarbu branda ir gebėjimas suprasti inicijuojamą tvarumo dialogą ir renginio tvarumo tikslą, nes itin daug parametrų priklausys nuo renginio vietos administracijos, logistikos, apgyvendinimo, maitinimo, garso, šviesų ir kitas paslaugas teikiančių partnerių įsitraukimo, įsiklausymo ir realaus gebėjimo vykdyti susitarimus, teikti CO2 apskaitai ir tvaraus renginio ataskaitai būtinus duomenis.  Atitinkamai, tvarumo partneriai privalo turėti kompetenciją, žinias ir patirtį, nes jie tiesiogiai konsultuoja renginio organizatorių, vykdo tvarumo dialogą su organizatoriaus suinteresuotomis šalimis, renka duomenis, juos analizuoja, interpretuoja ir, idealiu atveju, sukuria tvaraus renginio strategiją.

Kokie didžiausi iššūkiai organizuojant tvarų renginį?

Iš patirties galiu pasakyti, kad tvaraus renginio organizatoriui esminiai iššūkiai yra du – tai žinios ir praktika. Pirma, reikia turėti žinių, kaip kokybiškai įgyvendinti jau tarptautiniu mastu susistemintus ir standartizuotus tvaraus renginio reikalavimus. Antra, reikia investuoti į patirtį turinčius profesionalus, kurie padėtų susikurti ilgai veikiančią tvaraus renginio sistemą bei įgalintų organizatoriaus komandą veikti savarankiškai. Tai ypatingai svarbu didelio masto, viešiems, įtaką rinkoje turintiems renginiams, kurie iš esmės ir turėtų formuoti tvarių renginių kultūrą ir common sense. Atitinkamai, tai sukurtų daug gerųjų pavyzdžių ir suteiktų idėjų mažesniems rinkos dalyviams, kurie galbūt negali investuoti tiek laiko ir finansų į pilnavertį tvaraus renginio formatą. Bet kokiu atveju, tiek mažesniam, tiek didesniam renginiui aktualu turėti teisingą bazę ir startuoti tinkamai, su profesionalų pagalba. Susikūrus sistemą jau galima tęsti savarankiškai arba investuoti papildomai į ekspertus, kuomet jau norima  pereiti į kitą lygmenį ar vystyti specialias tvarumo temas savo renginiuose, kurti poveikį visuomenei, kas reikalauja naujų žinių ir supratimo. 

Kur galima kreiptis norint kryptingai planuoti ir įgyvendinti tvarų renginį?

Mano žiniomis, Lietuvoje profesionalų tvaraus renginio konsultavimą nuo idėjos iki ataskaitos teikia tik mūsų įmonė UAB Exitus. Mes jau daugiau kaip 10 metų esame rinkoje, dirbame su privačiu, nevyriausybiniu ir valstybiniu sektoriumi, kuriame tvaraus verslo strategijas, rengiame tvarumo ataskaitas, vykdome tvarumo komunikaciją, rinkodarą ir, žinoma, įgyvendiname tvarių renginių projektus remiantis tarptautinėmis žiniomis ir patirtimi. Itin profesionaliai CO2 emisijas Lietuvoje apskaito ir analizuoja mūsų verslo partneriai „Planet Positive” – jų kompetencija pasitikime ir rekomenduojame. Iš esmės, Lietuvoje kompleksinio tvarumo know-how dar nėra, tik akademinės užuomazgos, tad verslui ir renginių organizatoriams svarbu atsakingai pasirinkti konsultantus.. UAB Exitus žinios ir patirtis visa apimtimi yra atvežti iš Jungtinės Karalystės ir Švedijos Karalystės bei yra nuolat tobulinami. Tai šalys, kuriose tvarumas jau tapo verslo ir visuomeninio gyvenimo DNR.


Planet Positive” apskaičiavo „Impact Day“ renginio CO2 emisijas

Foto: Kiur Kaasik nuotr.

2024 metų Spalio 5–6 dienomis Taline, Estijoje vyks didžiausias Baltijos šalyse tvarumo ir poveikio festivalis „Impact Day“, kuris ieškos atsakymų į klausimą „Tvarumas – (ne)įmanomas?“.

Šis, dvi dienas trunkantis renginys,
pirmą kartą buvo rengtas 2022 metais ir jau yra pripažintas kaip didžiausias poveikio ir tvarumo festivalis Baltijos ir Šiaurės šalyse. Merili Ginter, įkūrėja ir organizatorė, su savo komanda šiais metais, laimėjo prestižinį „Earth Egg“ apdovanojimą marketingo ir kūrybos festivalyje „Kuldmuna“ Estijoje.

Mes, „Planet Positive“, bendradarbiavome ir padėjome atlikti „Impact Day“ šiltnamio efektą sukeliančių dujų pėdsako skaičiavimus, pateikėme analizę ir rezultatų santrauką. 

Visą svarbiausių 2023 metų „Impact Day“ rezultatų ir veiklos apžvalgą skaitykite Impact Report 2023

Patarimai, kaip pradėti skaičiuoti renginio emisijas

 • Sudarykite inventoriaus sąrašą: Pradėkite sudarydami inventoriaus sąrašą, kuriame atsispindėtų renginio metu naudojami ištekliai, tokie kaip: atliekos, suvartojamas energijos kiekis, naudojamos medžiagos dekoracijoms ar dovanoms. Paraginkite dalyvius pateikti informaciją apie jų pasirinktą transporto priemonę vykstant į renginį ir iš jo.

 • Pradėkite tvarumo dialogą su tiekėjais: Informuokite tiekėjus apie tai, kad ketinate vykdyti renginio CO2 emsijių apskaitą, paaiškinkite pagrindinius šio proceso principus ir reikalavimus.  Aiškiai informuokite, kad jums svarbus renginio partnerių skaidrumas ir atviras bendradarbiavimas, skatinkite bendrą visų suinteresuotųjų šalių įsitarukimą ir įsipareigojimą siekti išsikeltų renginio tvarumo tikslų.  

 • Apskaičiuokite išmetamųjų CO2 emisijų preliminarius kiekius: Apytikslis išmetamųjų CO2 emisijų kiekio apskaičiavimas prieš renginį atlikus preliminarų vertinimą suteiks vertingos informacijos apie galimą renginio poveikį aplinkai. Taip pat padės priimti tvaresnius verslo sprendimus, nustatant išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus ir identifikuojant galimas tobulintinas sritis.

 • Palyginkite su faktiniais išmetamųjų CO2 emisijų kiekio duomenimis: Analizuodami faktinius išmetamųjų CO2 emisijų kiekio duomenis po renginio, galėsite patvirtinti savo pradinių skaičiavimų patikimumą, nustatyti bet kokius neatitikimus ir atitinkamai patobulinti būsimas emisijų mažinimo strategijas. 

 • Aiškiai komunikuokite: Skaidriai komunikuokite savo rėmėjams, partneriams bei dalyviams apie renginio CO2 pėdsaką ir pastangas sumažinti poveikį aplinkai. Tai skatina pasitikėjimą ir atskaitomybę tiek renginio bendruomenėje, tiek už jos ribų. 

 • Konsultuokitės su ekspertais: Planuodami ir vykdydami pirmą tvarų renginį konsultuokitės su tvarumo ekspertais arba organizacijomis, kurios specializuojasi CO2 emisijų kiekio skaičiavimo srityje, kad galėtumėte gauti rekomendacijas, lyginamąją analizę ir geriausią praktiką, pritaikytą konkretiems jūsų renginio poreikiams. 

Kokią naudą jūsų įmonei teikia tvarus renginys?

 • Palengvinamas planavimo ir sprendimų priėmimo procesas:
  CO2 emisijų kiekio skaičiavimai padės jums įvertinti galimą poveikį aplinkai ir priimti tvaresnius renginio įgyvendinimo sprendimus pačioje planavimo pradžioje.

 • Renginio dalyvių pritraukimas. Vartotojai vis labiau linkę rinktis tvarius sprendimus. Žinodami, kad jūs dedate pastangas, kurti tvarų renginį ir mažinti poveikį aplinkai, jūs ne tik prisitrauksite daugiau dalyvių, bet jie taip pat taps ištikimais jūsų įmonės ambasadoriais.

   

 • Didesnis pasitikėjimas prekės ženklu ir lojalumas: Išmetamųjų CO2 emisijų kiekio skaičiavimo ir mažinimo pastangos parodys jūsų įmonės įsipareigojimą siekti tvarumo ir atskaitomybės principų. Šios gerosios praktikos taip pat didins vartotojų pasitikėjimą jūsų prekės ženklu, lojalumą, skatins ilgalaikius santykius ir gerins prekės ženklo reputaciją.

 • Verslo skaidrumo ir atskaitomybės demonstravimas: Apskaičiuodami renginio CO2 emisijų kiekį, jūs parodote, kad esate pasiryžę siekti skaidrumo ir atskaitomybės. Taip pat suinteresuotosioms šalims suteikiate vertingų žinių apie savo veiklos poveikį aplinkai.
 • Lyderystės demonstravimas: Renginių organizatoriai, kurie skaičiuoja ir deda pastangas mažinti renginių metu išmetamų CO2 emisijų kiekį, kuria tvarumo standartus, įkvepia kitas įmones sekti jų pavyzdžiu ir skatina teigiamus pokyčius visame renginių ir pramogų sektoriuje.
 • Prisidėjimas prie klimato tikslų įgyvendinimo: Aktyviai skaičiuodami renginių CO2 emisijų kiekį ir stengdamiesi jį mažinti, jūs prisidėsite prie klimato kaitos tikslų. 2021 m. Coldplay turo Music of the Spheres metu, tiesioginis išmetamo CO2e kiekis sumažėjo 59 % lyginant su praeitais grupės pasauliniais turais. Šį pokytį lėmė grupės bei turo organizatorių sąmoningas sprendimas įtraukti tvarumo praktikas į renginio planavimo procesą. 
 • Sąmoningumo ugdymas: Turint tikslius duomenis, jūs galėsite dalintis informacija apie renginių metu išmetamų CO2 emisijų kiekį ir edukuoti visuomenę bei savo klientus apie renginių poveikį aplinkai. 

Planuojate renginį ir reikia pagalbos apskaičiuoti CO2 emisijų kiekį?

Užsisakykite nemokamą konsultaciją su mūsų tvarumo ekspertu jau šiandien.