Kas yra CO2 pėdsakas?

Nuo dantų valymo, pietų gaminimo iki skrydžio į užsienį atostogų metu – kasdieniai mūsų veiksmai daro įtaką aplinkai. Paprasčiausias būdas įvertinti šį poveikį yra anglies pėdsakas. Anglies pėdsaką gali sudaryti daug kintamųjų, tačiau jis priklauso nuo to, kiek emisijų išskiria bet kuri veikla.

Asmenys, įmonės, produktai ir net pramonės šakos turi anglies pėdsaką. Jūsų asmeninis pėdsakas gali apimti viską – nuo kasdienės kelionės į darbą ir atgal, maisto, drabužių, kelionių, namų ir t. t. Anglies pėdsaką galima nustatyti praktiškai atliekant bet kokią kasdienę veiklą. Įmonėms anglies pėdsaką sukuria kasdienė veikla, pastatai, energijos naudojimas, gamybos veikla, verslo kelionės, žaliavų tiekimas, pakavimas ir gabenimas ir kt. Kuo didesnis pėdsakas, tuo didesnis poveikis aplinkai. Pirmas žingsnis imantis klimato veiksmų – suprasti, koks yra jūsų anglies pėdsakas, ir pabrėžti, kuri veikla išmeta daugiausiai emisijų. Kitas žingsnis yra sumažinti pėdsaką – pereiti prie atsinaujinančios energijos, sumažinti kelionių skaičių arba rasti švaresnių būdų keliauti į darbą ir atgal, sumažinti maisto švaistymą ir vartotojiškumą. Galiausiai, neišvengiamas emisijas galima kompensuoti perkant anglies dioksido kreditą sertifikuotiems emisijų mažinimo projektams.

Kokios yra 3 CO2 pėdsako sritys?

Įmonės CO2 pėdsakas yra skirstomas į tris sritis pagal tai ar emisijos išskiriamos savo veikloje ar tiekimo grandinėje. Toks skirstymas buvo pradėtos naudoti 2001 m. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) protokole ir šiandien vis dar yra privalomų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitų pagrindas.

Šaltinis: esganalytics.io

1 sritis: tiesioginiai išmetimai iš įmonei priklausančių ir kontroliuojamų šaltinių. Pavyzdžiui, įmonei priklausančių pastatų, įrengimų, automobilių ar kt.

2 sritis: Netiesioginės emisijos susidaro iš tiekėjų pirktos energijos. Kitaip tariant, visos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, išmetamos į atmosferą naudojant pirktą elektrą, garą, šilumą ir vėsinimą.

3 sritis: visos į 2 sritį neįtrauktos netiesioginės emisijos, atsirandančios įmonės tiekimo grandinėje. Pavyzdžiui, įsigytos žaliavos, verslo kelionės, darbuotojų kelionės iki darbo ir iš jo, prekių transportavimas ir kt.

1 ir 2 sritys yra įtrauktos į ŠESD protokolą ir gali būti apskaičiuojamos naudojant apskaitos duomenis, pvz., sąskaitas už komunalines paslaugas, pirkimo dokumentus ir kt. 3 srities emisijos dažnai sudaro didžiąją dalį bendro įmonės išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir nors yra sudėtingiau suskaičiuojamos, tačiau yra labai svarbios. 1 ir 2 sritys yra privalomos ataskaitų teikimo kategorijos pagal ŠESD protokolą, 3 sritis tebėra savanoriška kategorija dėl to, kad didelė šių emisijų dalis gaunama iš šaltinių, kurių bendrovė tiesiogiai nevaldo ir kurių nekontroliuoja. Tačiau įmonės anglies dioksido inventorius nėra baigtas, kol jame nėra visų tiekimo grandies emisijų.

Dauguma įmonių, kurios skelbia metines anglies dioksido ataskaitas, daugiausia dėmesio skiria 1 ir 2 sričių emisijų apskaičiavimuii. Kai įmonės pareiškia, kad jos pasiekė anglies dioksido neutralumo tikslus, tiesa ta, kad šis įspūdingas žygdarbis buvo pasiektas pereinant prie atsinaujinančios energijos ir kompensuojant tik 1 ir 2 srities emisijas. Šios pastangos yra pagirtinos, tačiau jų nepakanka. 3 sritis sudaro 85–90 % daugumos įmonių anglies pėdsako. 3 sritis – tai vieta, kur įmonių anglies pėdsakas ir toliau teršia aplinką, o analizuojant  įmonės verslo modelio specifiką galima atskleisti galimybes žymiai sumažinti poveikį aplinkai ir tuo pačiu metu veiklos sąnaudas.

Didelėms įmonėms suskaičiuoti visos tiekimo grandinės anglies pėdsaką gali būti milžiniškas iššūkis. Pradėkite įtraukdami į ŠESD emisijų apskaitą savo tiesioginę taršą. Bet nesustokite čia ir palaipsniui įvertinkite visą savo sukuriamą taršą tiekimo grandinėje. Įtraukdami savo tiekėjus, partnerius, klausdami, koks jūsų perkamų paslaugų ar prekių anglies pėdsakas, informuodami apie tai savo klientus, siunčiate stiprią žinutę, kad išsikelti aplinkosaugos tikslai nėra tik marketinginiai triukai, bet rimti ketinimai.

Šaltiniai:

https://ecometrica.com/scope-3-emissions-and-why-you-should-report-them/

https://www.carbontrust.com/resources/briefing-what-are-scope-3-emissions

https://www.esganalytics.io/insights/what-are-scope-1-2-and-3-carbon-emissions#toc-scope-1-emissions

https://www.fastcompany.com/90678059/what-are-scope-3-emissions-and-why-companies-must-start-reporting-them 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin