CO2 emisijų skaičiavimo nauda

Pagrindinė planetoje vykstančių pokyčių priežastis yra dujos, sukeliančios šiltnamio efektą ir nepaslaptis, jog didžiausią šių dujų dalį sudaro CO2 dujos (anglies dioksidas), tačiau įmonėms jų kiekio skaičiavimas, kompensavimas ir mažinimas vis dar nėra detaliai aiškūs aspektai.

Įmonių išmetamo anglies dioksido kiekis yra esminis elementas siekiant nulinio CO2 emisijų kiekio, o jo skaičiavimas – pirmasis žingsnis tvarumo strategijai sukurti ir įvykdyti. Nuo šių metų visos verslų suinteresuotosios pusės įdėmiai vertina išsikeltus tikslus, skirtus mažinti poveikį aplinkai, tad kito pasirinkimo, tik kurti realias ir neabstrakčias strategijas, nebelieka. Nors CO2 emisijų ir jų mažinimo ar kompensavimo strategijos gali pasirodyti tik būtinybė, atsirandanti iš jau esamų ir naujai priimamų šalies ir Europos įstatymų, atsakomybės už išmetamų anglies dioksido dujų prisiėmimas gali atnešti ir kitų, verslui palankių, naudų.

Iš anksto suvaldysite įtampą, kilsiančią dėl besikeičiančių įstatymų ir teisinės tvarkos

Pagal Europos Sąjungos direktyvas, Prancūzijos ,,Grenelle II law” ir Vokietijos ,,CSR Act” įstatymų nurodymus, įmonės, kuriose dirba daugiau nei 500 darbuotojų, privalo turėti ŠESD vertinimą. Kiek vėliau, nuo 2022 m., pagal Europos tvarumo ataskaitų teikimo direktyvą (angl. the European Sustainability Reporting Directive – EU CSRD), šis reikalavimas pradėtas taikyti visoms įmonėms, kuriose dirba daugiau nei 250 darbuotojų. Kadangi verslo sektorius yra atsakingiausias už kiekvienos šalies išmetamųjų teršalų kiekį, tikėtina, kad įstatymai ir kiti, su klimato kaita susiję reglamentai, keisis ir griežtės. Tam, kad nereiktų skubėti ir išgyventi įtempto laikotarpio prieš įsigaliojančius pakeitimus, CO2 emisijų skaičiavimu, kompensavimu arba mažinimu galite pradėti rūpintis jau dabar.

Patenkinsite augančius investuotojų lūkesčius

Kai rinka kasdien plečiasi, svarbu įgauti kuo didesnį konkurencinį pranašumą. Šuo metu investuotojai vis dažniau reikalauja, kad įmonės, kuriomis jie domisi, atskleistų išmetamų CO2 emisijų kiekį ir supažindintų su jo mažinimo strategijomis. Pamažu tai tampa pagrindiniu veiksniu, lemiančių investicijas ir partnerystes. Augant šio rodiklio svarbai, netrukus jis taps norma ir nebesuteiks tokio didelio konkurencinio pranašumo, tad paskubėti reikėtų jau dabar.

Patenkinsite klientų lūkesčius

Kasdien klimato kaitai tik didėjant, įmonių klientai taip pat pradeda atidžiau domėtis verslų indėliu į kovą su klimato pokyčiais. Prieš perkant prekes ar įsigyjant paslaugas ieškoma informacija apie išmetamų CO2 emisijų kiekį, jo kompensavimą, priemones, skirtas kovai su planetoje vykstančiais pokyčiais, kurių imasi įmonė. Neretai, po atliktos apžvalgos, išsirenkami produktai ar paslaugos tos įmonės, kuri labiausiai prisideda prie ekologijos kūrimo.

Sumažinsite verslo išlaidas ir poveikį aplinkai

Išmatavus anglies dioksido pėdsaką, nesunku susikurti labiausiai tinkančią ir efektyviausią jo mažinimo strategiją. Dažniausiai dideli CO2 emisijų kiekiai siejami su neekonomiškais verslo sprendimais, kurie reikalauja nemažų išlaidų. Įgyvendinus užsibrėžtus tikslus, sumažinamas ne tik išmetamųjų teršalų kiekis, bet ir neekonomiškiems sprendimams išleidžiamos išlaidos.

Skleisite informaciją ir, galbūt, pritrauksite naujų darbuotojų

Darydami sąmoningus ir visuomenei naudingus veiksmus, neretai tampame pavyzdžiais kitiems. Turint tvirtą ir efektyvią, su tvarumu susijusią strategiją, nauda teikiama ne tik  įmonės populiarumui, bet prisidedama prie rinkodarinių tikslų ir gerinamas bei garsinamas įmonės vardas. Taip didėja galimybė pritraukti talentingus specialistus, kurie darbo vietas renkasi pagal savo vertybių sutapimą su įmonės vertybėmis. Be to, tyrimai rodo, jog beveik 90% įvairių įmonių darbuotojų, gavę galimybę įsitraukti į savo įmonės tvarumo iniciatyvas teigia, kad tai didina jų pasitenkinimą darbu ir bendrą įmonės atmosferą.

Prieš pradedant mėgautis gaunama nauda, reikia imtis veiksmų, kurie jas atneštų. Dažnai anglies pėdsako skaičiavimas, kompensavimo galimybės ir mažinimo strategijų kūrimas įmonėms gali būti didelis iššūkis, tad padėti gali mūsų komanda. Užsiregistruokite nemokamai konsultacijai jau dabar