Kaip tapti klimatui neutralia įmone?

Šiais laikais dažnai vartojamas terminas „anglies neutralumas“, „neutralumas klimato atžvilgiu“. Europos sąjunga siekia tapti neutraliu klimatui žemynu iki 2050m., o iki to laiko drastiškai mažinti emisijas lyginant su priešindustriniu lygiu. Dažnai pasigirsta įmonių pareiškimai apie pasiryžimą tapti neutraliais. Jau yra ir gerųjų pavyzdžių, kaip net ir didžiulėms korporacijoms pavyko tai padaryti. Bet ką tai iš tikrųjų reiškia? Ir ką kiekviena įmonė turi padaryti norėdama tai pasiekti?

Bet kuri organizacija, norinti tapti neutraliu anglies dioksido atžvilgiu, turėtų atlikti keturis pagrindinius anglies dioksido valdymo proceso etapus.

1. Išmatuokite savo įmonės anglies pėdsaką

Dar svarbiau, išmatuokite savo įmonės anglies pėdsaką visoje vertės grandinėje. Nors įprasta matuoti 1 ir 2 emisijų sritis pagal ŠESD protokolą, dar svarbiau yra gilintis į 3 srities emisijas, kurios paprastai sudaro didžiąją įmonės anglies pėdsako dalį. Tai apima energiją, nuomojamų patalpų, tokių kaip biurai, gamybos įmonės ir sandėliai, šildymą ir vėsinimą, namų biurų energijos suvartojimą (ypač aktualu COVID-19 pandemijos metu), asmeninę elektroniką, verslo keliones ir kasdienes keliones, taip pat skaitmenines nuomojamų serverių, video susitikimų ir renginių pėdsakas. 

2. Jei įmanoma, sumažinkite šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą

Kai turėsite aiškų vaizdą apie savo anglies pėdsaką ir nustatysite didžiausią įtaką turinčias verslo sritis, kuriose išmetama daugiausiai emisijų, sukurkite pėdsako mažinimo planą su aiškiais tikslais. Sumažinti emisijas galima optimizuojant energijos naudojimą, transportavimą, mažinant verslo keliones, investuojant į energiją taupančią įrangą, atsinaujinančius energijos šaltinius, perdirbtas pakuotes ir tvaresnes žaliavas. Svarbu įtraukti tiekėjus ir partnerius į šį procesą, kad būtų sumažintos emisijos visoje vertės grandinėje.

3. Kompensuokite neišvengiamą emisiją

Likusią emisiją, kurios nepavyko sumažinti, galima kompensuoti perkant anglies dioksido kreditus iš sertifikuotų išmetamųjų teršalų mažinimo projektų.

Anglies dioksido kompensavimas gali būti vertingas kovos su klimato kaita mechanizmas, jei pirmiausia stengiamasi žymiai sumažinti išmetamų teršalų kiekį. Paprasčiau tariant, kompensuojant vieną toną anglies, atmosferoje bus viena tona mažiau anglies dioksido, nei būtų buvę kitu atveju. Pinigai, išleisti šiems anglies dioksido kreditams, naudojami išmetamųjų teršalų mažinimo projektams remti ir užtikrinti, kad jie būtų finansiškai tvarūs. Šie projektai gali toliau mažinti pasaulinį anglies dvideginio išmetimą tobulinant technologijas ir keičiant bendruomenės sąmoningumą bei elgesį.

Šaltinis: Graphs.net

4. Atskleiskite savo anglies dioksido valdymo pastangas

Galiausiai, svarbu sukurti pasitikėjimą ir skaidrumą su suinteresuotosiomis šalimis pranešant apie savo anglies pėdsaką ir veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant sumažinti ir kompensuoti įmonės emisijas. Tai galima padaryti naudojant ESG ataskaitą, apimančią aplinkos, socialines ir valdymo sritis, pranešimus spaudai, įmonės politiką ir viešąjį tvarumo planą. Informacija turi būti tiksli, teisinga ir svarbi jūsų klientams, darbuotojams, partneriams, investuotojams ir kitoms suinteresuotoms šalims.

Atlikti šiuos keturis žingsnius būtina įmonėms, kurios imasi veiksmų klimato kaitos mažinimo link. Neapsigaukite, įmonė negali vadintis neutralia anglies dioksido atžvilgiu, jei nepaiso visos jos tiekimo grandinės išskiriamų emisijų. Štai kodėl būtina rodyti pavyzdį, investuoti resursus matuojant anglies pėdsaką visose trijose srityse, imtis reikšmingų veiksmų siekiant jį sumažinti, kompensuoti neišvengiamas emisijas ir būti sąžiningiems bei skaidriems atskleidžiant anglies dioksido valdymo pastangas.